Zdjęcia zębowe

To najczęściej zlecane przez lekarzy stomatologów zdjęcia punktowe. Są niezbędne w diagnostyce próchnicy zębów oraz stanów zapalnych miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych korzeni zębów, a w endodoncji (tzw. leczenie kanałowe) dodatkowo służą sprawdzeniu skuteczności leczenia oraz poprawności wypełnienia.

Zdjęcie punktowe, jak każde zdjęcie rentgenowskie, wiąże się z napromieniowaniem i powinno być wykonywane wyłącznie ze wskazań medycznych (lekarza) jednak formalnie nie wymaga skierowania.

Zdjęcia pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne nazywane często panoramicznym lub po prostu panoramą. Daje ogólny obraz zębów żuchwy, szczęki oraz części zatok. Wykonywane jest najczęściej na początku leczenia, przy zmianie lekarza oraz w leczeniu ortodontycznym. Pozwala wykryć ogniska zapalne, nieprawidłowości i ubytki w uzębieniu, ukryte pozostałości i szczątki zębów, złamania żuchwy, ogniska osteoporozy, zęby zatrzymane itp. Niezbędne by ustalić plan leczenia.

Do wykonania zdjęcia wymagane jest skierowanie.

Zdjęcia cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne to podstawowe, specjalistyczne zdjęcie twarzoczaszki wykorzystywane przy diagnostyce i ustalaniu planu leczenia wad zgryzu. Na obrazie zachowane są zależności liniowe i kątowe (odległości i kąty), co pozwala ocenić niedorozwój poszczególnych elementów układu kostnego, a w konsekwencji zaprojektować aparaty ortodontyczne zapewniające właściwe leczenie.

Do wykonania zdjęcia wymagane jest skierowanie.

Zdjęcia 3D / CBCT

Zdjęcie 3D czyli komputerowa tomografia wiązki stożkowej wkracza tam, gdzie tradycyjne, znane dotychczas metody obrazowania okazały się niewystarczające do precyzyjnego zaplanowania leczenia. Umożliwia dokonanie dokładnych, rzeczywistych pomiarów, określenie położenia oraz szczegółową charakterystykę badanych struktur anatomicznych. Jest niezastąpione w planowaniu zabiegów stomatologicznych oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Staje się ona powszechna w nowoczesnej endodoncji, przy zabiegach chirurgicznych, implantologicznych, periodoncji, ortodoncji oraz analizie stawów skroniowo-żuchwowych.

Do wykonania zdjęcia wymagane jest skierowanie.